Концерт за ударни инструменти

Концертна музика за ударни и оркестър е писана в Норвегия през 1986 и е изпълнявана нееднократно. Премиерата и студийният запис за Националното радио са осъществени под диригентството на композитора със солистите от ансамбъл „Полиритмия“ Антонин Бржечка, Борис Динев и Асен Аврамов. Изпълняван е и в състав солисти: Татяна Колева, Александър Цветков и Ерол Ракипов. Концертната музика е удивително балансирана между модерност на израза и комуникативност. Тембри, щрихи, интонации, съчетания на инструменти – са изящни, точно намерени и подредени в структура, която сама по себе си въздейства на слушателя и го ангажира. Творбата се състои от две части с различно повествование – първата е преобладаващо медитативна, колористична, втората – театрална, с изобилие от диалози, звукосъбития, които отварят въображението. Произведението съдържа и достатъчно ясни идентификационни маркери като напр. – т.нар. „камбанни звучности“, които присъстват не само в българската музика, но и в други композиторски школи от ортодоксалния свят; надпреварващите се диалози, специфичната ритмика и моментите на катарзис – всички много типични за цялата балканска музика.

текст – Милена Божикова

 

Минали събитияКакво търсиш днес?