„Христос на Маслиновата планина“ (Оратория за солисти, хор и оркестър)

Минали събитияКакво търсиш днес?