Увертюра "Имен ден" oп.115

Симфоничната увертюра в до мажор, опус 115, Имен ден на Бетовен има доста дълга и любопитна предистория. Независимо от късния си опус, тя всъщност е създадена в средния период от живота на композитора. В нея той използва идеи, които е нахвърлял между 1810 г. и 1814 г. а най-ранните му композиции от т.нар. „късен период“ обикновено са от 1816 г. Увертюрата е завършена и изпълнена за първи път на коледа 1815 г.

Още през 1809 г. Бетовен започва да пише увертюра с тържествен характер,предназначена „за всякакъв случай“. Впоследствие му идва идеята да я съедини с хор върху стиховете от „Одата на радостта“ на Шилер, така че това произведение на практика се явява един от предходните етапи в дългогодишното създаване на деветата симфония. Увертюрата „имен ден“ е посветена на полския принц антони радзивил – пруски аристократ, музикант и политик, останал в историята като покровител на изкуствата. творбата никога не е била от най-популярните произведения на Бетовен и днес се изпълнява рядко. Заглавието й е свързано с 4 октомври – празника на Свети Франциск от Асизи, който е и имен ден на австрийския император Франц I. В основни линии, увертюрата е била написана през 1814 г. но въпреки старанието си, Бетовен не успява да я завърши навреме, за да бъде тя изсвирена на този ден през същата година и премиерата й е отложена за пролетта. При това положение заглавието „Имен ден“ изглежда доста условно.

Увертюрата започва с величествено встъпление, което се сменя от оживено, доста прозрачно Allegro quasi vivace. То е написано в редкия за композитора размер 6/8. за разлика от останалите увертюри на Бетовен, тук музиката е с изразен скерцозен характер, Имен ден опус 115 е първата Бетовенова увертюра, която не е написана за театър.

Минали събитияКакво търсиш днес?