Три пиеси от "Арарат сюита"

„АРАРАТ СЮИТА“ опус 34, съставена от 7 части, е свързана с библейската легенда за Ноевия ковчег, намерил след Потопа място на Земята на планината Арарат. Същевременно творбата е израз на почитта на автора към неговите предци – Арарат, останал извън границите на Армения, е символът, вечният носталгичен образ на изгубената родина.

Минали събитияКакво търсиш днес?