Увертюра към оперетата „Кандид“

Сред най-често присъстващите в оркестровия репертоар опуси на Бърнстейн е Увертюрата към операта „Кандид” по сатиричната философска новела на Волтер от 1759 г. Идеята идва от драматурга Лилиан Хелман, която през 1953 г. предлага на ком- позитора да напише музика към сце- нична постановка на прочутата лите- ратурна творба. Вдъхновен от идеята, Бърнстейн решава да създаде „комич- на оперета”, в сътрудничество с Лилиан Хелман като либретист и поетите Ри- чард Уилбър, Джон Латуш и Дороти Паркър. Премиерата на Бродуей на 1 декември 1956 в ftartin Beck Theatre не била успешна, критиката в „Ню Йорк Таймс” счела либретото за прекале- но сериозно, а музиката за едни била твърде оперна, за други – твърде „бро- дуейска”.  Самият Бърнстейн казвал: „Как ще се нарече – мюзикъл, оперета, комична опера или нещо друго – нека решават другите… Може да се окаже, че това е някаква нова форма. Аналог в нашия театър като че ли няма, така че времето ще покаже…” По-нататъш- ният живот на „Кандид” бил свързан с постоянни допълнения и промени в текста и музикалните номера, с участи- ето на нови сътрудници – либретисти, поети, режисьори. И от представянето в Лондон през 1959 г. творбата изми- нава дълъг четиридесетилетен път през различни варианти по световните сце- ни, за да достигне до постановката на Шотландската опера в Глазгоу, която вече напълно удовлетворявала зами- съла на Бърнстейн и той дирижирал спектакъл на „Кандид” в Центъра Бар- бикан през декември 1989 г., в послед- ната година от живота си.

Какво търсиш днес?