"Морето", три симфонични ескиза

Какво търсиш днес?