Концерт за флейта и оркестър в ре минор, Wq 22

Сред шестте запазени концерта за флейта на Карл Филип Емануел Бах най-известният е КОНЦЕРТЪТ В РЕ МИНОР. И шестте творби са създадени в Берлин и Потсдам между 1744 и 1755, по време на работата на Бах в двора на крал Фридрих II. Съществува хипотеза, че може би са написани специално за краля. Флейтата е била любим инструмент на Фридрих, а една от основните задачи на Бах е била да осигури клавирен съпровод за вечерното свирене на краля на флейта. Въпреки това няма убедителни аргументи за такова предположение, защото произведенията на Бах не следват италианския музикален стил, предпочитан от краля, нито са отговаряли на неговите технически възможности. Освен това музикалната библиотека на Фридрих не съдържа почти никакви произведения на Бах. Така остава неясно защо и за кого са написани концертите за флейта. Концертът в ре минор е завършен през 1747, което е документирано в различни източници – копия на ръкописа, принадлежащи на пруската принцеса Анна-Амалия и на сестрите Зипора Вулф и Сара Леви, с които Бах е поддържал лични контакти.

Намерен е и манускрипт на концерта с чембало като солиращ инструмент, което е будело съмнения кой вариант е бил оригиналният. Но най-новите проучвания при подготовката на издание под редакцията на прочутия флейтист Андраш Адорян потвърждават, че първа е била версията на концерт за флейта и оркестър.

Минали събитияКакво търсиш днес?