Концерт за цигулка и оркестър №3 в си бемол минор, оп.61

На големия испански цигулар Пабло Сарасате Камий Сен-Санс посвещава своя Концерт за цигулка и оркестър № 3 в си минор, който започва да пише по време на пребиваването си в Испания през 1879 г. „По отношение на композирането на концерта той ми даде безценни съвети” – отбелязва Сен-Санс. С лекота и вдъхновение завършва творбата, която е изпълнена за първи път на 15 октомври 1880 г. в Хамбург от  Сарасате  и  Филхармоничния оркестър под диригентството на Адоф Георг Беер. В Париж е представен година по-късно.

Когато завършва Третия цигулков концерт, композиторът е на 45 години, вече със значителен опит в жанра. В своите инструментални концерти той експериментира с формата, но тук се завръща към каноничния тричастен модел: бързо – бавно – бързо. Сен-Санс не осигурява традиционната каденца за солиста, но затова пък през цялото време неговата партия е наситена с брилянтни, главозамайващо трудни пасажи. Той майсторски интегрира елементите на виртуозността в трите части, което дава простор на изпълнителя да покаже не само висока техничност, но и изискана музикалност. Драматичните първа и трета част рамкират формата. Прескачайки обичайното оркестрово въведение, солиращата цигулката веднага се впуска в действие. Страстно патетичният дух на първата тема прораства в друг, лиричен аспект във втората тема. Пасторалната втора част Анданте, която напомня с вълшебната си красотата италианска баркарола, сякаш потвърждава Кредото на Сен-Санс: „Художник, който не изпитва пълно удовлетворение от изкусните линии, хармоничните багри и красивата последователност от акорди, не разбира изкуството музика”. Финалът, в който концертът достига своята драматургична кулминация започва със солов речитатив, след което солистът подхваща главната енергична бравурна тема. Стакатният ѝ ритъм носи испански привкус – несъмнен реверанс към Сарасате. Тя силно контрастира с хоралната втора тема, която носи настроение на грациозен покой. В развитието на тематичния материал, Сен-Санс добавя нови щрихи на драматичност и развълнуваност, както и препратки към екзотичните сладостни хармонии във втората част.

Какво търсиш днес?