Ария на Далила (Samson recherchant ma presence-Amour!) от ІІ действие на оп. "Самсон и Далила"

Какво търсиш днес?