„Spiel ich die Unschuld vom Lande“ - Ария на Адела из трето действие от оперетата „Прилепът“

Минали събитияКакво търсиш днес?