Розалинда (ария "Klänge der Heimat") из второ действие на оперетата "Прилепът"

Какво търсиш днес?