Ария на княз Орловски (Ich lade gern mir Gäste ein) из оперетата "Прилепът"

Минали събитияКакво търсиш днес?