Ария на Адела из второ действие на оперетата "Прилепът"

Минали събитияКакво търсиш днес?