"Изкуството на фугата", цикъл от 14 фуги и 4 канона, BWV 1080

Минали събитияКакво търсиш днес?