“Il est doux, Il est beau” - Ария на Саломе из първо действие на операта Иродиада

Минали събитияКакво търсиш днес?