Ария на Ирод из второ действие на операта "Иродиада"

Минали събитияКакво търсиш днес?