Ария на Иродиада из второ действие на едноименната опера

Минали събитияКакво търсиш днес?