Циганска песен на Кармен (Les tringles des sistres tintaient) из ІІ д. на оп. "Кармен"

Минали събитияКакво търсиш днес?