Интродукция към II-ро действие на оп. "Кармен"

Минали събитияКакво търсиш днес?