Ария на Лейла (Me voila seule) из ІІ действие на оп. "Ловци на бисери"

Какво търсиш днес?