Поема за цигулка и оркестър оп.25

Какво търсиш днес?