"Песен за горите" - оратория за тенор, бас, момчешки хор, смесен хор и оркестър оп.81

Какво търсиш днес?