„Москва-Черьомушки“, сюита от оперетата

Минали събитияКакво търсиш днес?