"Нашите деца" из втора част от Реквием за детски хор и оркестър

Минали събитияКакво търсиш днес?