Хор на евреите (Va, Pensiero) от ІІІ д. на операта "Набуко"

Какво търсиш днес?