Сцена и молитва на Дездемона из 4-то действие на оп. "Отело"

Какво търсиш днес?