Разказът на Азучена (Condotta ell'era in ceppi) из ІІ действие на операта "Трубадур"

Минали събитияКакво търсиш днес?