Ария на Оронте (La mia letizia infondere) от второ действие на операта "Ломбардци"

Какво търсиш днес?