Ария на Крал Филип (Ella giammai m'amò) из четвърто действие на операта "Дон Карлос"

Какво търсиш днес?