Ария на Джилда (Caro nome) из първо действие на оп. "Риголето"

Минали събитияКакво търсиш днес?