Ария на Амелия (Ma dall'arido stelo) из второ действие на оп. "Бал с маски"

Минали събитияКакво търсиш днес?