Сюита "Списъкът на Шиндлер" - три пиеси

Тема
Еврейски град
Спомени

Минали събитияКакво търсиш днес?