“Някъде в спомените ми” от филма “Сам в къщи”

Какво търсиш днес?