Соната XIII за медни духови инструменти

Sonata XIII a 8, Ch.206 от тази сбирка, публикувана през 1615 г. е прекрасен пример за забравената етимология на формата соната – от италианската дума suonare (звучене). Целта е хармонично благозвучие, наслада за слуха. През 16 век със соната обозначават инструментална пиеса, а също вокален мотет, приложен за инструментално изпълнение.

Минали събитияКакво търсиш днес?