Deh Tu M'assisti Amore от I действие на оп. „Синьор Броскино“

Минали събитияКакво търсиш днес?