Терцет (Deh Tu M'assisti Amore) от I действие на оп. „Синьор Брускино“

Минали събитияКакво търсиш днес?