Речитатив и ария на Матилда из ІІ д. на оп. "Вилхелм Тел"

Минали събитияКакво търсиш днес?