Ария на Танкред (O patria!.. Di tanti palpiti) из І-во действие, ІІ к. на операта "Танкред"

Минали събитияКакво търсиш днес?