Ария на Изабела из второ действие на операта "Италианката в Алжир"

Минали събитияКакво търсиш днес?