Ария на Тоска (Vissi d'arte) из ІІ д. на оп. "Тоска" (Молитвата на Тоска)

Какво търсиш днес?