„Parigi è la città dei desideri”– Ария на Руджеро из първо действие от операта „Лястовичката“

Какво търсиш днес?