Che Gelida Manina от I действие на оп. „Бохеми“

Минали събитияКакво търсиш днес?