"Меланхолична красота" - оратория за трима солисти, смесен хор, детски хор и симфоничен оркестър

Какво търсиш днес?