Ария на Едгардо (Tombe Degli Avi Miei... Fra Poco a Me Ricovero) от III д. на оп. „Лучия ди Ламермур“

Минали събитияКакво търсиш днес?