Ария на Тонио из операта "Дъщерята на полка"

Минали събитияКакво търсиш днес?