Ария на Мария Стюарт (Nella pace del mesto riposo) из ІІ действие на операта "Мария Стюарт"

Минали събитияКакво търсиш днес?