Симфония №39 в ми бемол мажор, K. 543

СИМФОНИЯ № 39 в ми бемол мажор на Волфганг Амадеус Моцарт, КV 543, е завършена на 26 юни 1788 г. Тя е първата от трите последни симфонии, които Моцарт композира само за около два месеца през лятото на същата година – № 40 е завършена на 25 юли, № 41 на 10 август. Моцарт пише произведенията по време на криза, характеризираща се с финансови притеснения и депресия. Вероятно симфонията не е била изпълнявана приживе. Първият известен разказ на очевидци за изпълнението ѝ е от март 1792 г. в Хамбург в мемориален концерт за Моцарт. Началото на творбата, подобно на увертюра, е величествено бавно въведение с фанфари. Адажиото е последвано от сонатно алегро. Основната тема е лирична, танцувална в 3/4 и изящна, тя прозвучава последователно в различни групи инструменти. Втората тема е нежна и въздушна, оцветена от тембъра на цигулките и валдхорните. Контрастните пасторални и драматични епизоди в неголямата разработка са последвани от хроматични акордови последования в репризата в дървени инструменти. В контрастен дух е и втората част. Третата част е менует с трио със соло кларинети. Финалът се отличава от трите предишни части с хумор в духа на симфониите на Хайдн, със свобода в сонатната форма с доминираща основна тема. Радостната и триумфална кода, краят на която създава усещането за незавършеност, е един от аргументите за предположението, че трите последни симфонии Моцарт е замислил като циклично свързани. Изтъквайки промените в настроението във втората част и сантименталността на последната част, някои изследователи определят Симфония № 39 като „романтична“. А в началото на XIX век тя е наричана „лебедова песен“ на композитора, вероятно защото произведението е отпечатано последно от поредица от негови камерни опуси.

Какво търсиш днес?