Ария на Амина (Se una volta sola) из ІІ действие на операта "Сомнамбула"

Минали събитияКакво търсиш днес?