Празнична увертюра

„ПРАЗНИЧНА УВЕРТЮРА“ е олицетворение на богатото оркестрово мислене на Веселин Стоянов. Майстор на разгърнатата музикална форма, композиторът блестящо изгражда драматургията на творбата, основана на ярък контрастен тематичен материал. Искрящата празнична първа тема рамкира дяловете в сонатната форма, вътрешните кулминации изграждат динамичния релеф на творбата. Особено красива е втората, мотивно разгърната лирико-епична сфера. Обширната кода има химнов характер, тя е апотеоз на празничността.

„Празнична увертюра“ е написана е по повод 15 години от Девети септември. Но това е само исторически факт. Композиторът създава великолепна творба, емблематична за своя автор и за българската музика.

Какво търсиш днес?