„Да бъде ден“, кантата за хор и оркестър по т. на Хр. Смирненски

Минали събитияКакво търсиш днес?