Концерт за тромпет и оркестър

За КОНЦЕРТА ЗА ТРОМПЕТ И ОРКЕСТЪР Васил Казанджиев споделя: „Третата част на произведението (рондото) е композирана по време на следването ми (трети курс) в Музикалната академия при проф. Панчо Владигеров. Другите две части ги прибавих по-късно, без той да знае. Концертът е посветен на моя състудент Андрей Генов.“ Завършен е на 29 юни 1954 за годишния изпит в Академията. За първи път прозвучава в изпълнение на Васил Костов със Софийската филхармония под диригентството на Константин Илиев през 1959 в Пловдив. В това първо негово произведение в концертния жанр (последвано от Симфония-концертанте за саксофон, пиано и оркестър и Цигулков концерт) естествено все още се чувства влиянието на ярката фигура на Владигеров, но същевременно се изявява силно и индивидуалния характер на младия композитор. Творбата диша с витална енергия, спонтанна емоционалност и динамична ритмика, предоставяща възможности за максимална изява на виртуозитета на солиращия тромпет.  Изградена е в традиционната тричастна структура – подвижна, енергична първа част, в която се редуват активно ритмично движение и широко разгърната мелодична линия, носталгично лирична, песенно разпята втора част и подвижен, рапсодично разгърнат финал, с отзвук от фолклорни интонации.

текст – Анди Палиева

Минали събитияКакво търсиш днес?